עבירות צווארון לבן

מהן עבירות צווארון לבן? מהו העונש בגין ביצוע עבירות אלו? כל מה שחשוב לדעת

עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות. אולם, יש להן ייחוד והן שונות מעבירות פליליות אחרות, שכן לרוב מדובר בעבירות כלכליות-פיננסיות או טכנולוגיות. לרוב עבירות הצווארון הלבן לא נלווית אלימות פיזית. זאת, בשונה מעבירות פליליות אחרות.

כמו כן, מבצע העבירה הוא לרוב בעל מעמד סוציואקונומי גבוה, בעל מקצוע חופשי או נושא משרה ציבורית. זהות מבצע העבירה שונה מזהות מבצע עבירות פליליות 'רגילות'.

ברוב המקרים, עבירות צווארון לבן מבוצעות על ידי אנשים שזו ההתקלות הראשונה שלהם עם החוק, ואשר אין להם עבר פלילי.

עו"ד צווארון לבן אלון זלצברג מסביר מהן סוג העבירות "צווארון לבן"

עבירות צווארון לבן מרכזיות

* קבלת דבר במרמה – עבירה שבה עוסק סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק").

ע"פ החוק, מרמה היא "טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת". העונש על קבלת דבר במרמה הוא שלוש שנות מאסר. על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ישנה ענישה מוגברת של חמש שנות מאסר.

* עבירות מס – סעיף 216 לפקודת מס הכנסה [נוסח משולב] עוסק בנושא, וקובע כי אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות שמנויות בסעיף, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בחוק העונשין, או שני העונשים יחד. העבירות כוללות אי ניהול ספרי חשבונות, הסתרה או השמדה של מסמכים בעלי ערך לעניין השומה ועוד.

* רישום כוזב במסמכי תאגיד –  מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, אשר רושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, או נמנע מלרשום בו פרט שהיה עליו לרשום, בכוונה להשיג דבר במרמה, למעול או כדי להלבין כספים, או כדי להטות מכרזים ומינויים, או כדי לטייח עבירה קודמת על ידי העלמת המידע הרלוונטי מרישום הארגון, דינו – מאסר של חמש שנים.

* לקיחת שוחדבהתאם לסעיף 290 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עובד ציבור כולל עובד תאגיד אשר מספק שירות לציבור ולוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו – דינו מאסר עשר שנים או תשלום קנס. העונש תלוי בשווי ההנאה אותה השיג או התכוון להשיג.

* מתן שוחדסעיף 291 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 קובע, כי אדם שנותן שוחד לעובד ציבור או לעובד תאגיד מתוך מטרה לקבל טובת הנאה הקשורה בתפקידו – דינו שבע שנות מאסר או תשלום קנס.

העונשים בגין ביצוע עבירות צווארון לבן

 

העונשים בגין ביצוע עבירות מסוג זה הם אלו:

* קנס – קנס שישולם למדינה בשל הנזק שנגרם בגין ביצוע העבירה.

* פיצויים – פיצויים אשר יועברו לנפגעי העבירות.

* מאסר – זהו העונש החמור ביותר.

כאמור, ישנן עבירות בגינן ניתן להטיל על נאשם שהורשע בדין יותר מעונש אחד מהעונשים שצוינו מעלה.

יש לציין, כי לעתים ובמקרים הרלוונטיים, בית המשפט יאסור על הנאשם להמשיך ולעסוק במקצועו.

בקביעת העונש יתחשב בית המשפט בשיקולים שונים וביניהם: הנזק שנגרם בשל ביצוע העבירה, עברו הפלילי של הנאשם ומידת העניין של הציבור בעבירה שבוצעה (למשל, איש ציבור בכיר שעבר עבירת צווארון לבן, צפוי לעונש מחמיר).

בשל העובדה שעבירות צווארון לבן מבוצעות לרוב תוך תחכום ותכנון מדוקדק, ולא בנקל ניתן לתפוס את מבצע העבירה,.

בתי המשפט מתייחסים בחומרה רבה לעבירות אלו ונוהגים להטיל עונשים כבדים, לרבות מאסר בפועל.

חשיבות ייצוג עורך דין מומחה בתחום

עבירות צווארון לבן הן עבירות מורכבות, ובהתאם לכך ההוכחה של חפות הנאשם אינה קלה.
עו"ד מומחה בעבירות צווארון לבן,

אשר יש לו מומחיות וידע בנושא, יוכל לסייע לכם ולהשפיע על המצב ולעיתים אף למנוע את העמדתכם לדין או הרשעתכם בביצוע העבירות.

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, וליווי לאורך כל הדרך, צרו קשר עם משרד עוה"ד זלצברג פולק, אשר מתמחה בעבירות צווארון לבן.

5/5 - (1 vote)

שתפו:

צרו עמנו קשר

מאמרים נוספים

השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן